CHUYÊN MỤC QUY HOẠCH, CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH DÀI HẠN
Thông báo lấy ý kiến đóng góp về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
02/06/2021 12:00:00

Thông báo lấy ý kiến đóng góp về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

UBND huyện Nam Sách tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Nhằm đảm bảo phương án quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sử dụng quỹ đất có hiệu quả đồng thời đảm bảo tính dân chủ, công khai theo quy định, UBND huyện Nam Sách thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư nội dung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Nam Sách trên cổng thông tin điện tử của huyện: https://namsach.haiduong.gov.vn và cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Hải Dương tại địa chỉ: https://haiduong.gov.vn để các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến theo quy định, làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ, trình xét duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

1. Hồ sơ lấy ý kiến gồm:

- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Nam Sách.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Nam Sách.

2. Hình thức đóng góp ý kiến: Mọi thông tin đóng góp xin gửi về địa chỉ email: vuongchientnmt@gmail.com hoặc gửi văn bản trực tiếp về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Sách - thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

3. Thời gian đóng góp ý kiến: 30 ngày, kể từ ngày ban hành văn bản này.

 
Nguồn: Cổng TT ĐT Hải Dương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1495
Trước & đúng hạn: 1495
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/05/2023 18:18:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG LẠC - HUYỆN NAM SÁCH

 Cơ quan chủ quản: UBND xã Đồng Lạc

Trưởng Ban Biên tập: Đ/c Ngô Chí Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Email: donglac.namsach@haiduong.gov.vn 

Điện thoại: 0223753456

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 24
Tất cả: 46,479