CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng bộ xã Đồng Lạc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025
26/05/2023 03:32:50

Chiều ngày 25/5, Đảng ủy xã Đồng Lạc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Lê Quang Thụ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hoan - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện tới dự, chỉ đạo.
Đồng chí Lê Quang Thụ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu

Hơn 2 năm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra trong điều kiện có những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, song với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân, xã Đồng Lạc đã đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại và dịch vụ (chiếm 43%). Các ngành dịch vụ phát triển mạnh như dịch vụ cộng đồng, dịch vụ vận tải,… đến nay xã có 497 hộ đăng ký kinh doanh cá thể. Trên địa bàn xã có 18 công ty, doanh nghiệp tạo việc làm ổn định cho trên 2.000 lao động. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2022 đạt 69,5triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách hàng năm đều vượt mức chỉ tiêu giao từ 9 – 10%. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư theo tiêu chí NTM nâng cao. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, an sinh xã hội được quan tâm; Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện. Xã Đồng Lạc đang được đề nghị tỉnh công nhận xã NTM nâng cao năm 2022.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chăm lo, công tác phát triển đảng viên mới hàng năm đều vượt chỉ tiêu. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã kết nạp được 24 đảng viên mới (đạt 200% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra).

Đảng bộ xã Đồng Lạc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Thụ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cáo những kết quả mà Đảng bộ xã đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ xã Đồng Lạc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhất là các đề án, kế hoạch trọng điểm về công tác xây dựng đảng, phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn xã. Tiếp tục quan tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển thêm nhiều sản phẩm Ocop. Tập trung khai thác tốt thế mạnh là xã phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tạo điều kiện phát triển kinh tế, tăng các nguồn thu phấn đấu xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2025. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt Nghị quyết 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy, nâng cao ý thức của người dân hình thành thói quen phân loại, thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân đảm bảo kịp thời, đúng quy định; xử lý ngay những vấn đề mới nảy sinh từ cơ sở. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có phẩm chất chính trị và năng lực hoạt động thực tiễn. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

KIM ÁNH - ĐÀI PHÁT THANH NS
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3328
Trước & đúng hạn: 3328
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 08:11:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỒNG LẠC - HUYỆN NAM SÁCH

 Cơ quan chủ quản: UBND xã Đồng Lạc

Trưởng Ban Biên tập: Đ/c Ngô Chí Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Email: donglac.namsach@haiduong.gov.vn 

Điện thoại: 0223753456

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0